Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pemimpin Dengan Visi, Matlamat dan Kualiti

Pemimpin yang mempunyai tujuan adalah satu rahmat kepada organisasi, di mana kerohanian seseorang dan kelayakan profesional seseorang itu bercampur harmoni untuk mendapatkan hasil yang diperlukan. Produktiviti sesebuah syarikat sangat penting dalam menentukan prospek individu yang bekerja. 

Pemimpin adalah orang yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi dan mengatur tugasnya dan orang lain dengan baik, pemimpin dilahirkan daripada pengalaman, apa sahaja pengalaman baik atau buruk yang dia ada. 

Dalam hidupnya menentukan visinya, ia tidak selalu berlaku walaupun, pemimpin yang baik adalah orang yang memahami komitmennya, kerja yang dia bertanggungjawab untuk dilakukan daripada pekerja dan juga yang mengiktiraf keperluan organisasi dan orang yang dia sedang bekerja dengan. 

Walaupun sudah banyak ceramah dan kuliah yang saya hadiri, PEMIMPIN yang sebenar dikenali dengan keperibadiannya, dialah yang bercakap dengan penuh integriti dan membawa semua orang untuk bekerjasama.

Kualiti Pemimpin

Terdapat beberapa kualiti yang biasanya dimiliki oleh pemimpin yang berkesan, termasuk:

Kepimpinan yang kuat

Seorang pemimpin mesti dapat memimpin orang lain dan mengarahkan mereka untuk mencapai matlamat yang sama. Ini termasuk membuat keputusan yang betul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kepimpinan inspirasi

Seorang pemimpin mesti dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang lain, supaya mereka merasa terpaksa bekerja dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih baik.

Kepimpinan bijak

Seorang pemimpin mesti dapat membuat keputusan yang bijak dan bijak, mengikut keadaan dan keadaan yang ada. Ini termasuk mempertimbangkan pelbagai faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan, seperti kesannya kepada ahli pasukan dan matlamat yang akan dicapai.

Rohani seseorang menentukan cara dia akan bekerja, dia berkelakuan, dia berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak lain. Sesetengah individu hanya diwajibkan untuk melakukan tugas tertentu. 

Guru rohani sering diperkatakan dengan cara yang sama seperti seorang pemimpin profesional; mereka mempunyai matlamat yang sama iaitu, untuk menyatukan perpaduan dan kekuatan sesebuah syarikat atau individu. 

Budaya kerja syarikat memainkan peranan yang paling penting dalam menentukan kesetiaan dan komitmen dalam pekerjaan, pemimpin komited untuk membuat pekerja mereka bekerja untuk matlamat dan sebab organisasi, cuma bukan kerja yang penting dengan individu.

Seseorang bekerja dengan sebuah syarikat untuk mencapai matlamat peribadinya dan pemimpin membantu mereka mencapai visi yang mereka cari, visi seseorang boleh menjadi banyak perkara yang termasuk emosinya, jawatan profesional, untuk memperbaiki gaya hidupnya, untuk belajar, untuk memperoleh, untuk mengajar, dan sebagainya.

Emosi seseorang menentukan keupayaannya untuk menerima tekanan kerja dan komited terhadap kerja yang dia lakukan. Diri rohani kita terletak jauh di dalam otak mental kita untuk komited dengan kerja yang kita lakukan, tekanan asas untuk melakukan tugas di tempat kerja menentukan hala tuju kita ke arah pembelajaran rohani dan berkelakuan bukan sahaja secara profesional tetapi secara rohani. 

Bercakap tentang pemimpin hari ini, mereka sudah tentu mempunyai tujuan, tujuan yang lebih mendalam. Walaupun sebahagian besar masa mereka digunakan untuk menyelesaikan sesuatu daripada pekerja mereka, syarikat mengadakan bengkel yang membangunkan individu secara profesional dan juga rohani.

Orang syarikat termasuk pengurus, ketua pasukan, eksekutif dan orang di hierarki yang lebih tinggi terikat oleh beberapa matlamat, matlamat profesional, mereka mungkin tidak berinteraksi secara langsung antara satu sama lain tetapi mereka terikat dengan komitmen, untuk membawa keluaran yang diperlukan untuk syarikat. 

Matlamat profesional seseorang diselidiki dalam rohaninya, semakin seseorang itu bertanggungjawab terhadap kerjanya, semakin dia masuk ke dalam profesionalismenya dan tangga kerohanian yang lebih tinggi.

Catat Ulasan for " Pemimpin Dengan Visi, Matlamat dan Kualiti"