Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Definisi dan Perbezaan Pasukan daripada Kumpulan

Definisi dan Perbezaan Pasukan daripada Kumpulan

Definisi Pasukan Pasukan ialah sekumpulan orang yang mempunyai set kemahiran dan kebolehan yang berbeza. Orang ramai bekerjasama sebagai ahli pasukan mengikut budaya organisasi untuk mencapai matlamat atau objektif yang sama melalui sokongan bersama.

Jenis pasukan yang berbeza seperti pasukan urus sendiri, pasukan rentas fungsi, pasukan kerja atau pasukan penambahbaikan proses bekerjasama untuk menyelesaikan kerja pasukan dalam proses membuat keputusan ahli pasukan.

Apa itu Pasukan?

Perkataan "pasukan" bercakap tentang usaha kolektif sekumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai penyelesaian tertentu.

Dalam kata mudah, ia adalah tempat sekumpulan individu berkumpul bersama mengetepikan pendapat dan perbezaan individu mereka untuk mencapai matlamat pasukan tertentu.

Individu yang membentuk pasukan perlu mempunyai satu set objektif dan matlamat yang standard sambil mengekalkan tahap dan garis pemikiran yang sama.

Keserasian adalah konsep asas dalam pasukan, dan setiap individu perlu serasi untuk bekerjasama bagi mencapai matlamat bersama kumpulan.

Perbezaan antara Pasukan dan Kumpulan

Walaupun pasukan adalah sekumpulan orang, kumpulan pada asasnya bukanlah sebuah pasukan.

Sesebuah kumpulan boleh mempunyai individu yang berbeza kecenderungan, sikap, minat, dan proses pemikiran, tetapi tidaklah penting bahawa semua ahli kumpulan mempunyai sebarang matlamat yang sama. Manakala sebaliknya, ahli pasukan mempunyai matlamat yang sama.

Mengapa menggunakan Pasukan?

Pasukan adalah tambahan yang sangat berharga kepada organisasi hari ini. Bekerja secara kolektif dalam pasukan membawa banyak kelebihan kepada meja, walaupun secara individu.

Beberapa faedah dan nilai pasukan yang dibawa ke jadual diberikan di bawah seperti berikut.

Terdapat beberapa sebab yang dibincangkan di atas yang menunjukkan nilai dan keperluan untuk pasukan yang baik.

Berikut ialah beberapa sebab mengapa organisasi harus menerima pakai pasukan untuk kerja mereka ke arah produktiviti maksimum:

Terdapat aliran maklumat yang berkesan merentas semua sektor pasukan.

Dengan usaha kolektif, sebahagian besar kemahiran dan pengetahuan dibentangkan untuk menyelesaikan masalah.

Keputusan yang lebih baik dibuat daripada yang dibuat secara individu.

Masalah yang akan dihadapi ditakrifkan dan diselesaikan lebih awal berbanding.

Ahli pasukan belajar dan memperoleh pengalaman daripada fungsi ahli bersama mereka

Usaha keseluruhan menggalakkan rasa kekitaan kolektif terhadap organisasi, dan terdapat peningkatan perpaduan seiring dengan berlalunya masa.

Semangat keseluruhan pasukan bertambah baik dengan masa.

Berbanding dengan usaha individu, lebih banyak lagi yang dicapai secara kolektif dalam satu pasukan.

Dengan penghapusan pertindihan usaha, pembaziran masa dan sumber berkurangan.

Terdapat pengurangan tarikh akhir yang hilang dan ketidakhadiran, ditambah dengan kerja pengurusan dikongsi.

Berbanding dengan kerja individu, pasukan berkumpul dalam usaha kolektif untuk mencapai matlamat yang lebih sukar.

Ia juga menggalakkan ahli dan seluruh pasukan untuk mengambil risiko bersama-sama dan ia melegakan tekanan untuk semua individu.

Terdapat keluk pembelajaran yang lebih pantas apabila orang yang berbeza terlibat, ditambah budaya pasukan membawa kepada peningkatan semangat motivasi dan semangat pekerja.

Jenis Pasukan

Konsep moden pasukan timbul daripada inisiatif pekerjaan dan kalangan kualiti di Amerika Syarikat pada tahun 1970-an.

Ini tidak dilihat dalam integrasi dengan aktiviti sebegini hari ini, sebaliknya dilihat sebagai aktiviti biasa di tempat kerja. Berikut adalah jenis pasukan yang biasanya ditemui dalam persekitaran perniagaan:

1. Kumpulan Kerja atau Pasukan Asli

Ini juga dikenali sebagai pasukan semula jadi dan bertanggungjawab untuk proses tertentu. Ini bekerja secara kolektif ke arah menyiapkan tugasan dalam persekitaran penyertaan. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai tahap autonomi dan kuasa yang dilaksanakan sama ada secara relatif atau sepenuhnya.

2. Pasukan Projek 

Pasukan projek merujuk kepada jenis pasukan di mana kumpulan pekerja bekerja secara kolektif ke arah matlamat bersama. Pasukan sedemikian membenarkan ketua pasukan menstrukturkan kerja dengan cara yang khusus, terhad masa dan boleh diukur.

3. Pasukan Terurus Sendiri

Ini adalah pasukan yang kebanyakannya bertanggungjawab ke atas jabatan atau proses operasi harian masing-masing. Mereka perlu membuat keputusan mengenai pelbagai isu seperti kualiti, keselamatan, kakitangan, penjadualan dan penyelenggaraan. Pengurus biasanya melihat tanggungjawab mereka, sebagai penyelesaian konflik, peruntukan tugasan dan penetapan matlamat.

4. Pasukan Fungsional

Apabila bercakap tentang apa itu pasukan, memahami pasukan berfungsi dan merentas fungsi adalah konsep pasukan yang paling biasa. Pasukan sedemikian adalah tetap dan sentiasa menggabungkan ahli-ahli satu jabatan. Dalam pasukan jenis ini, pengurusan barisan membuat keputusan yang berkesan.

5. Pasukan Merentas Fungsi 

Pasukan merentas fungsi terdiri daripada ahli daripada jabatan yang berbeza. Jenis pasukan sedemikian menangani tugas tertentu yang memerlukan pelbagai input dan kepakaran. Pasukan sebegini menawarkan kelajuan yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas.

6. Pasukan Penambahbaikan Proses

Ini ialah "pasukan projek" yang menumpukan pada pembangunan atau penambahbaikan proses perniagaan tertentu. Mereka digabungkan bersama ke arah mencapai matlamat yang sama dan perlu mengikut pelan projek yang disediakan dengan baik, dengan permulaan dan penghujung yang ditentukan.

7. Pasukan Matriks Pasukan

sedemikian juga difahami sebagai "sistem dua bos" di mana ahli pasukan melaporkan kepada pengurus yang berbeza untuk aspek kerjaya yang berbeza. Pasukan sedemikian adalah sebahagian daripada pendekatan pengurusan Matrix.

8. Pasukan Kontrak 

Pasukan kontrak merujuk kepada pasukan penyumberan luar yang dikaitkan dengan kontrak. Jenis pasukan sedemikian dikontrakkan untuk menyelesaikan mana-mana bahagian tertentu projek. Sebaik sahaja kontrak tamat, pelanggan akan memutuskan semua hubungan dengan pasukan kontrak.

9. Pasukan Maya 

Pasukan sedemikian terdiri daripada orang yang bekerja dari lokasi fizikal yang berbeza. Pasukan kerja maya berfungsi terutamanya melalui beberapa jenis alat kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu bersama-sama. Bekerja bersama secara maya menawarkan keseimbangan hidup-kerja yang lebih baik.

10. Pasukan Operasi 

Pasukan sedemikian direka untuk menyokong jenis ahli pasukan yang lain. Pasukan operasi dibuat untuk memastikan bahawa semua jenis proses pejabat belakang berlaku dengan cara yang tidak menyusahkan.

Ciri-ciri Pasukan yang Berjaya

Sesebuah kumpulan boleh melibatkan orang yang mempunyai minat, kecenderungan dan matlamat yang berbeza-beza, dan satu pasukan perlu mempunyai orang yang mencari arah tujuan yang sama.

Pada hakikatnya, organisasi perlu berhati-hati dengan penjajaran dan hala tuju pasukan. Beberapa individu dan pasukan yang berbeza perlu berhubung dengan pasukan lain sambil mengekalkan pemahaman dan penyelarasan yang baik.

Nilai pasukan boleh ditunjukkan hanya apabila wujud saling hubungan antara proses dan individu, unit organisasi, dan ini mempunyai jumlah kesan yang saksama terhadap kos, produktiviti dan kualiti pasukan.

Berikut adalah ciri umum yang ditemui, pasukan tidak berkesan:

Terdapat cara komunikasi terbuka dan langsung.

Pasukan menyokong dan menghargai kepimpinan yang baik.

Terdapat pengetahuan, pemahaman dan sokongan yang baik di sekeliling misi dan objektif utama pasukan.

Tahap prestasi cemerlang pasukan diberikan sebagai sebahagian daripada pandangan biasa.

Terdapat organisasi pasukan yang cemerlang dan kolektif.

Fungsi, prestasi, belanjawan, kemahiran dan kemudahan pasukan diberi sumber yang mencukupi.

Dengan penggunaan rasa sinergi kolektif, prestasi kolektif pasukan mengatasi ahli individu.

Pasukan yang berjaya mempunyai kepercayaan di kalangan semua ahli pasukan tanpa mengira keadaan asas, dan kerjasama antara semua ahli untuk tugas dan matlamat tertentu.

Bekerjasama meringankan penyiapan tugas. Pasukan yang berkesan mempunyai set peraturan dan tanggungjawab yang khusus dan jelas untuk ahli pasukan yang berbeza.

Sejauh manakah keberkesanan anda mendapati ahli pasukan dalam menyelesaikan matlamat organisasi berbanding usaha individu?

Itulah Definisi dan Perbezaan Pasukan daripada Kumpulan. Semoga bermanfaat.

Catat Ulasan for " Definisi dan Perbezaan Pasukan daripada Kumpulan "