Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pemikiran Kritis dalam Kemahiran

Pemikiran Kritis dalam Kemahiran

Memahami pemikiran kritis adalah satu usaha untuk memperdalam kesedaran membandingkan beberapa masalah yang sedang dan akan berlaku sehingga menghasilkan kesimpulan dan idea yang boleh menyelesaikan masalah tersebut.

Setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeza. Tetapi jika setiap orang mempunyai keupayaan untuk berfikir secara kritis, maka dia akan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah. Walaupun masalah itu sangat rumit, sudah tentu dia akan dapat menyelesaikan masalah itu sendiri.

Keupayaan untuk berfikir secara kritis adalah bahagian penting dalam masalah dalam kehidupan. Pemikiran kritis juga merupakan satu proses pembelajaran dan ia bukan soal keturunan daripada ibu bapa. Ini adalah satu proses dalam menangani sesuatu masalah dalam kehidupan. Seelok-eloknya, ia telah diajar dari kecil kepada kanak-kanak.

Pengertian Pemikiran Kritis Menurut Beberapa Pakar

Secara teorinya, pengertian pemikiran kritis telah dikemukakan oleh beberapa orang pakar. Antaranya adalah menurut Halpen, Scriven, Ennis, dan Angelo.

1. Pemikiran Kritis Menurut Halpen

Menurut Halpen (1996), pemikiran kritis ialah pemerkasaan kognitif dalam menentukan matlamat.

2. Pemikiran Kritis Menurut Scriven

Menurut Scriven (2001), maksud pemikiran kritis ialah satu proses intelektual yang aktif dan penuh kemahiran dalam membuat pemahaman atau konsep, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan menilai.

3. Pemikiran Kritis Menurut Ennis

Sementara itu, Ennis (1985) berpendapat bahawa pemikiran kritis ialah satu cara pemikiran reflektif yang waras atau berasaskan alasan yang tertumpu kepada penentuan apa yang perlu dipercayai dan dilakukan.

4. Pemikiran Kritis Menurut Angelo

Manakala, menurut Angelo (1995), pemikiran kritis ialah mengaplikasikan aktiviti pemikiran yang rasional, tinggi, yang merangkumi menganalisis, mensintesis, mengenali masalah dan penyelesaiannya, membuat kesimpulan, dan menilai.

Ciri-Ciri Orang yang Berfikir Secara Kritis

Berdasarkan pengertian pemikiran kritis daripada beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan bahawa ciri-ciri orang yang berfikir secara kritis adalah seperti berikut.

1. Personaliti yang matang

Orang yang berfikir secara kritis biasanya dapat merumuskan sesuatu soalan dengan teliti sebelum soalan itu diajukan.

Dia juga mampu mengehadkan masalah agar masalah tidak berlarutan.

Sebelum menggunakannya, beliau sentiasa menguji data yang akan digunakan sehingga data tersebut sah.

Dia boleh menganalisis pelbagai pendapat.

Dia sentiasa mengelakkan pertimbangan emosi.

Ia juga mengelakkan terlalu memudahkan masalah.

Dia sentiasa mempertimbangkan pelbagai tafsiran.

Dia juga cukup bertolak ansur dengan perkara yang tidak jelas.

2. Terbuka

Seseorang yang berfikiran kritis mempunyai sikap terbuka. Dengan keterbukaannya, dia boleh menerima perbezaan yang ada.

3. Teliti

Dia sangat teliti dalam menangani segala-galanya. Dia juga mempunyai piawaian tertentu yang menjadi rujukan dalam menilai sesuatu.

4. Menggunakan data yang tepat

Dia sentiasa berhujah dengan data yang tepat. Dia juga boleh membuat kesimpulan yang betul daripada pelbagai kenyataan atau pendapat.

5. Pandangan yang berbeza

Orang yang berfikir secara kritis biasanya melihat masalah bukan sahaja dari satu sudut. Namun, dia melihatnya dari pelbagai sudut pandangan yang berbeza.

Kepentingan Pemikiran Kritis

Mengapakah pemikiran kritis perlu diajar kepada pelajar? Boleh ditunjukkan di sini. Contohnya, ada seorang guru yang mengajar muridnya definisi yang hanya murid itu sahaja yang boleh menghafal. Namun, adakah ia boleh memberikan peruntukan yang baik untuk masa hadapan?

Oleh itu, perlu diajar tentang makna dan kegunaan pelajaran yang diberikan. Supaya apabila dia berada di luar skop pendidikan, ada sesuatu yang boleh diperolehi. Terdapat matlamat dalam kehidupan pelajar yang perlu dicapai. Bukan sekadar menghafal dan mendapat gred dan kemudiannya tamat pengajian, tetapi ada hasil yang mengubah kehidupan pelajar.

Dalam setiap proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terdapat halangan dalam pengajaran pemikiran kritis. Tidak perlu mencari perbincangan yang mendalam tentang masalah ini. Cukuplah melihat dunia pendidikan di negara kita sendiri.

Sehingga hari ini, seorang pelajar dikatakan berjaya jika lulus dengan markah yang tinggi. Malah, tidak semestinya markah yang tinggi boleh menjadikan seseorang pelajar itu berjaya pada masa hadapan. 

Dunia pendidikan mesti mula mengubah cara pendidikan diajar. Dengan mengajar pemikiran kritis, dapat dilihat apakah perbezaan antara pintar dari segi nilai dan pintar dalam diri seseorang yang sebenar.

Bagaimana untuk Mengajar Pemikiran Kritis?

Untuk mengajar seseorang berfikir secara kritis, ia bermula dengan membebaskan orang itu untuk bekerja secara bebas, meneroka dirinya sendiri. Contohnya dengan menggunakan kaedah: membebaskan pelajar untuk mencuba, berbincang, dan memberi tugasan dalam lawatan lapangan.

Caranya tidak perlu rigid dengan melihat 3 kaedah tersebut, boleh juga menggunakan kaedah lain yang benar-benar diperlukan oleh peserta yang diajar. Pokoknya pengajaran ini akan memberi pengajaran yang boleh diambil oleh peserta. 

Untuk menjadi berguna untuk masa depan mereka dan terutamanya dalam kehidupan sosial dan peribadi masing-masing.

Selain itu, pembelajaran ini mempunyai komponen yang perlu ada iaitu:

Komponen prosedur: peserta diberi kemahiran khusus termasuk praktikum, perbincangan, dan pelaksanaan projek.

Arahan dan pemodelan langsung: guru memberikan arahan dan pemodelan secara langsung pada contoh, peserta dikehendaki menguasai ini.

Latihan berpandu: peserta dialu-alukan untuk mengusahakan kemahiran yang disesuaikan dengan kebolehan mereka. Namun, tetap dibimbing oleh guru. Syaratnya, mesti dilakukan berulang kali dan berterusan.

Latihan bebas: peserta diberi projek daripada guru, dan peserta mesti mengusahakan projek itu sendiri untuk melihat kebebasan dan kebebasan dalam kreativiti.

Mengukur Tahap Pemikiran Kritis

Pemikiran Kritis dalam Kemahiran

Prosedur pemikiran kritis telah dijalankan, tiba masanya untuk mengukur tahap pemikiran kritis peserta. Pengukuran bukan sahaja dilihat daripada hasil, tetapi juga proses yang dijalankan. 

Untuk menilainya, kemahiran berfikir kritis adalah berdasarkan kemahiran yang dilakukan dan pengetahuan yang dikuasai. Oleh itu, perlu dibuat instrumen berkenaan dua perkara yang difokuskan ini.

Berdasarkan dua perkara tersebut, untuk membangunkan instrumen yang berfokus adalah melalui dua cara iaitu seperti berikut:

1. Taksonomi Bloom

Cara pertama ialah taksonomi bloom. Maksudnya lebih tertumpu kepada:

 • Ingatan
 • Kefahaman
 • Aplikasi
 • Analisis
 • Penilaian sintesis
 • Penilaian yang sesuai

Secara keseluruhannya ia bertujuan untuk menyatukan segala perkembangan keupayaan murid berfikir dan menguasai sains.

2. Pendekatan penyelesaian masalah

Cara kedua ialah pendekatan penyelesaian masalah. Maksudnya, kaedah ini lebih tertumpu kepada:

 • Matlamat
 • Sikap dalam menangani masalah
 • Kata kunci masalah
 • Maklumat
 • Perspektif
 • Konsep
 • Andaian
 • Penyelesaian masalah alternatif
 • Tafsiran
 • Implikasi

Ingatan setiap orang pastinya berbeza. Namun begitu, ingatan di sini tidak tertumpu kepada hafalan, tetapi untuk memahami perbincangan sedia ada. Ia tidak semestinya sama dengan apa yang ditulis, tetapi fahami apa yang dibincangkan. Supaya peserta dengan bahasa mereka sendiri dapat menggambarkan mengikut ingatan mereka tentang apa yang diterangkan dalam perbincangan.

Pemahaman juga berkaitan dengan ingatan. Apabila kita faham secara teori, kita akan mudah mengingati apa yang perlu kita selesaikan dalam sesuatu masalah. Saling berhubung, ingatan dan pemahaman telah berlalu, tiba masanya untuk menerapkan apa yang kita faham dan ingat.

Daripada setiap masalah, adalah perlu untuk menganalisis pemahaman ini. Jika kita boleh memahami sesuatu teori, sudah tentu kita akan bertanya soalan dalam teori tersebut. Dan di situlah kita juga boleh menjawab.

Perkara terakhir ialah mensintesis dan menilai daripada kenyataan dan kebolehan berfikir kita. Penilaian kita terhadap kebolehan kita sendiri, yang akan digabungkan dengan ilmu yang kita ada, boleh disimpulkan sejauh mana kebolehan berfikir kita boleh dinilai.

Fokus kedua ialah membincangkan masalah awal iaitu masalah. Kita kena tengok apa masalahnya. Lebih baik jika kita huraikan satu persatu, mana yang termasuk dalam masalah dan mana yang tidak. Pilihan dalam masalah sudah boleh menilai analisis kita dalam berfikir.

Selepas mendapat masalah, seterusnya bagaimana kita menangani masalah tersebut. Apa yang perlu dilakukan terhadap masalah itu. Apakah punca masalah. Dalam menyelesaikan masalah, kita mesti belajar dari sudut pandangan kita sendiri. Kami melihatnya sebagai apa, adalah perlu untuk mendapatkan maklumat yang dicari dalam masalah itu.

Selepas kita mendapat peringkat tersebut, kita perlu membangunkan konsep yang perlu diselitkan andaian yang boleh membantu penyelesaian masalah. Dan perlu mengetahui sama ada andaian itu benar. 

Perlu ada alternatif dalam penyelesaian masalah agar minda kita terbuka dan tidak hanya berpegang kepada menyelesaikan masalah dengan satu fikiran.

Selepas kita mendapat penyelesaian, perlu ditafsirkan hasil daripada penyelesaian masalah yang kita lakukan. Dan jangan menolak implikasi penyelesaian. Setiap keputusan yang diambil sudah tentu boleh mengakibatkan risiko walaupun kita dalam peringkat penyelesaian masalah. 

Bukan sahaja berdasarkan penerangan, tetapi kami juga perlu menyediakan beberapa penerangan lain yang boleh menyokong penyelesaian masalah kami.

Kesimpulan daripada perbincangan pemikiran kritis adalah hasil daripada kemahiran seseorang yang digabungkan dengan pengetahuan yang ada pada seseorang. Kedua-dua perkara ini mesti ada dan salah satu daripadanya tidak boleh hilang. 

Kerana jika kita telah menguasai sesuatu ilmu, bagaimana kita hendak menangani ilmu yang kita ada. Dari situ akan nampak bagaimana kita meneroka ilmu yang kita ada agar ianya berguna untuk kehidupan di masa hadapan.

Catat Ulasan for " Pemikiran Kritis dalam Kemahiran"