Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perancangan HR (Human Resources)

Perancangan HR (Human Resources)

Apakah perancangan HR? Sumber Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses memajukan sesuatu aktiviti, projek atau organisasi. Untuk melahirkan Sumber Manusia yang berkelayakan dan berwibawa, pelbagai usaha perancangan yang sistematik diperlukan.

Perancangan Aktiviti

Pada asasnya, perancangan merupakan peringkat proses yang sangat penting dalam mana-mana aktiviti atau organisasi, termasuk berurusan dengan Sumber Manusia. Sebab, sebelum menjalankan sesuatu aktiviti, mesti ada perancangan. Dengan kata lain, perancangan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti yang hendak dijalankan.

Kita boleh faham bahawa, secara amnya, perancangan adalah satu proses menentukan matlamat, menilai pelbagai pencapaian alternatif, dan menentukan tindakan yang perlu diambil. Dalam konteks yang dibincangkan pada hari ini iaitu sumber manusia, perancangan merupakan satu proses menentukan keperluan sumber manusia dan tindakan yang boleh diusahakan untuk mendapatkannya.

Jadi kita boleh tahu bahawa perancangan HR mesti dilakukan untuk meningkatkan kualiti Sumber Manusia. Kerana melalui perancangan ini kita dapat menentukan strategi untuk menghasilkan, memanfaatkan, dan membangunkan sumber manusia yang bersesuaian dengan keperluan semasa dan untuk pembangunan masa hadapan yang akan dijalankan. 

Untuk memulakan perancangan ini, ia mestilah daripada pemerkasaan Sumber Manusia sedia ada yang berkesan dan optimum.

Definisi Perancangan Sumber Manusia   

Sebelum mengetahui secara meluas tentang perancangan sumber manusia, kita hendaklah mengkaji terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perancangan sumber manusia.Dalam hal ini, definisi sumber manusia boleh dihuraikan.

Perancangan sumber manusia merupakan satu peringkat aktiviti yang mengandungi idea yang berkait rapat dengan keperluan sumber manusia dalam sesebuah syarikat baik dalam jangka masa yang panjang mahupun singkat. 

Dengan pemahaman yang lebih komunikatif, kita dapat memahami bahawa perancangan sumber manusia merupakan satu analisis dan ramalan dalam pelaksanaan sesuatu program yang memerlukan sumber manusia yang boleh melaksanakan prestasi sesuai dengan bidang sesuatu syarikat atau projek.

Syarikat mesti menyesuaikan pekerja yang diperlukan dengan pekerja yang telah mereka miliki, supaya boleh ada keseimbangan dan tidak akan berlaku ketidaksamaan. 

Selain memberi perhatian kepada permintaan dan penawaran, aspek yang perlu diambil kira dalam perancangan sumber manusia ialah perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. Sehingga sumber daya manusia akan lebih kompeten dalam bidangnya dan dapat menangani segala perubahan keadaan dan perubahan keadaan yang terjadi.

Perancangan ini mesti benar-benar difikirkan dengan teliti memandangkan rancangan ini dibuat untuk nasib masa depan sesuatu aktiviti, program atau projek untuk syarikat dan agensi lain.

Objektif dan Kegunaan Perancangan Sumber Manusia

Sebagaimana definisi perancangan sumber manusia telah diterangkan di atas. Bahawa perancangan adalah analisis dan ramalan berdasarkan perubahan dan perkembangan situasi dan keadaan sesebuah agensi syarikat.

Setiap rancangan mesti mempunyai matlamat yang pasti untuk diteruskan. Dalam hal ini, perancangan sumber manusia mempunyai matlamat iaitu supaya sumber manusia yang diperlukan dengan prestasi syarikat dapat berjalan secara seimbang. 

Jangan sampai syarikat kekurangan sumber manusia yang menyebabkan prestasi dalam memajukan syarikat tidak optimum. Lebih-lebih lagi jika ini disebabkan oleh ketiadaan perancangan sumber manusia.

Selain ketidakseimbangan kekurangan sumber manusia, syarikat yang tidak melaksanakan perancangan sumber manusia juga boleh menyebabkan sumber manusia berlebihan. Dengan kata lain, sekiranya sesebuah syarikat mempunyai sumber manusia yang berlebihan berbanding prestasi yang mesti dilakukan, maka syarikat tersebut boleh dikatakan tidak dapat memanfaatkan sumber manusia dengan baik.

Jadi, sesebuah syarikat hendaklah sentiasa menjalankan perancangan sumber manusia agar ianya dapat memperoleh kemajuan yang maksimum dalam syarikatnya dengan kehadiran sumber manusia yang telah diramalkan mampu menangani segala perubahan situasi dan keadaan yang berlaku. Supaya syarikat akan mempunyai sumber manusia yang lebih berkelayakan. 

Perancangan sumber manusia yang baik ialah sumber manusia yang dapat memanfaatkan sumber manusia sedia ada, memperkemas prestasi antara pekerja dan aktiviti yang mereka jalankan supaya sesuai dengan keperluan syarikat, dan menjadikan pengambilan pekerja lebih efisien.

Langkah Baik dalam Membuat Perancangan Sumber Manusia   

Apabila menunjukkan bagaimana syarikat boleh terus berkembang dan mendapat nilai positif pada masa hadapan, syarikat akan segera membangunkan pelbagai strategi untuk ke sana. 

Kemajuan sesebuah syarikat banyak ditentukan oleh faktor sumber manusia sedia ada. Baik dari segi kualiti mahupun kuantiti. Untuk melaksanakan peringkat penting ini, syarikat mesti melakukan perancangan yang baik.

Dalam hal ini, perancangan korporat yang baik ialah perancangan yang melaksanakan beberapa peringkat penting, iaitu:

Menganalisis daripada pelbagai aspek berkaitan sumber manusia, dan perubahan situasi dan keadaan semasa.

Ramalkan bilangan dan kualiti sumber manusia yang diperlukan dalam jangka masa panjang.

Menganalisis keperluan sumber manusia dan kesediaan syarikat untuk menampungnya.

Memperkemaskan pengambilan sumber manusia mengikut keperluan.

Langkah-langkah ini merupakan peringkat penting yang perlu dilalui oleh sesebuah badan korporat bagi mendapatkan pembangunan yang maksimum tanpa perlu membazirkan sumber manusia sedia ada. Ini akan menjimatkan pelbagai aspek, baik dari segi masa, kos dan usaha. Jangan biarkan syarikat melupakan sebarang perubahan dalam situasi dan keadaan syarikat.

Syarikat harus mampu melahirkan sumber manusia yang mampu bersaing dan menghadapi sebarang perubahan, baik perubahan yang disebabkan oleh faktor dalaman mahupun faktor luaran. Faktor-faktor ini tidak seharusnya menjadi momok dalam sesebuah syarikat, tetapi syarikat perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan.

Perubahan yang Mempengaruhi Perancangan Sumber Manusia

Tanpa perubahan yang menjejaskan keberkesanan sumber manusia dalam sesebuah syarikat, tidak perlu perancangan sumber manusia secara besar-besaran. Kerana perubahan ini sebenarnya memerlukan syarikat melakukan perancangan sumber manusia.  

Dalam kes ini, kita boleh menganalisis bahawa perubahan yang berlaku dalam badan korporat termasuk beberapa faktor. Secara umumnya, faktor ini datang dari luar (luaran) dan dari dalam syarikat itu sendiri (dalaman).

Faktor dalaman yang menyebabkan perubahan sumber manusia adalah seperti berikut:

1. Terdapat perubahan peraturan dalam syarikat

2. Perubahan keputusan pihak atasan dari segi pekerja syarikat

3. Perubahan program yang biasa dijalankan juga boleh berubah menyebabkan pengurangan dalam keperluan sumber manusia dan lebihan sumber tenaga manusia.

4. Ada pekerja yang tiba-tiba berhenti kerja

5. Terdapat sumber manusia yang tidak dapat melaksanakan prestasi secara optimum seperti biasa disebabkan beberapa faktor.

Faktor dalaman adalah faktor yang biasanya sukar ditangani. Kerana sesuatu perubahan itu tidak semestinya mempunyai fikiran yang sama sehingga memerlukan perbincangan yang panjang dalam menangani perubahan dalaman. Manakala faktor lain ialah perubahan luaran. 

Perubahan luaran yang biasanya mempengaruhi perancangan HR ialah:

1. Persaingan yang semakin meningkat, menyebabkan setiap syarikat menjalankan persaingan berskala besar yang memerlukan sejumlah sumber manusia yang berkelayakan.

2. Perubahan ekonomi syarikat serta perubahan ekonomi dunia yang boleh menjejaskan perkembangan syarikat.

3. Perubahan politik

4. Perubahan teknologi, dengan perubahan ini sumber manusia dalam syarikat perlu sentiasa berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.

Perubahan ini boleh dihadapi dengan rancangan sumber manusia agar sentiasa mendapat sumber manusia yang berkualiti dan dapat memajukan syarikat.

Catat Ulasan for " Perancangan HR (Human Resources)"