Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Motivasi dan Cara Mengatasi Tekanan: Membina Keseimbangan Kesejahteraan

Motivasi

Motivasi merupakan pendorong utama di sebalik tindakan manusia. Ia adalah daya penggerak yang memacu individu untuk mencapai matlamat dan mencari kepuasan dalam kehidupan. Dalam konteks ini, motivasi tidak hanya memberi impak kepada pencapaian peribadi, tetapi juga kepada kesihatan mental dan fizikal seseorang. 

Kajian mengenai motivasi dan hubungannya dengan tekanan telah mendapatkan perhatian yang semakin meningkat. Implikasi penyelidikan ini adalah penting, terutamanya untuk membantu individu yang menghadapi cabaran harga diri yang negatif, kemurungan, dan kebimbangan.

Motivasi: Intrinsik vs Ekstrinsik

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Psychology Online, terdapat perbezaan yang signifikan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Secara umum, masyarakat cenderung dipacu oleh ganjaran luaran seperti wang, kemasyhuran, dan kuasa. 

Namun, kajian menunjukkan bahawa individu yang secara intrinsik digerakkan oleh keinginan dalaman untuk mencapai kreativiti, kepuasan, dan kebahagiaan psikologi adalah lebih sihat secara emosi dan lebih bahagia.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahawa motivasi intrinsik adalah motor dalaman yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kerana keseronokan dan kepuasan yang diperoleh daripada tindakan itu sendiri. 

Manakala motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal daripada ganjaran luaran seperti ganjaran material atau pengiktirafan sosial. Memahami perbezaan ini adalah penting dalam menghadapi tekanan dan mencari jalan terbaik untuk mengatasinya.

Kesan Tekanan terhadap Kesihatan Mental dan Fizikal

Kajian dalam psikologi kesihatan telah mengesan bagaimana kemampuan kita menghadapi tekanan boleh mempengaruhi kesihatan secara menyeluruh. Walaupun terdapat mekanisme daya tindak semulajadi yang ada sejak lahir, kemahiran ini boleh dipelajari dan ditingkatkan oleh individu. Motivasi menjadi alat penting yang digunakan oleh penyelidik untuk membantu individu merespon tekanan negatif dengan cara yang positif.

Tekanan dan tekanan hidup adalah sebahagian yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Respon individu terhadap tekanan ini boleh memberi impak kepada keseluruhan kesejahteraan mereka. Adakah seseorang bersikap positif dan proaktif terhadap tekanan, atau sebaliknya?

Pengaruh Sikap Positif dan Motivasi Diri

Kajian yang sama dari Psikologi Dalam Talian mengenal pasti bahawa individu yang merespon tekanan dan cabaran dengan sikap negatif atau kebimbangan berkemungkinan besar akan menghadapi kesan fizikal seperti kemarahan, rasa bersalah, kegelisahan, kekecewaan, dan ketakutan. 

Emosi ini boleh memberi kesan kepada tekanan darah tinggi, hipertensi, dan akhirnya risiko serangan jantung atau strok. Selain itu, komplikasi fizikal lain seperti ulser, arthritis, asma, dan penyakit buah pinggang juga boleh muncul.

Namun, terdapat harapan dalam melawan kesan negatif tekanan. Ahli terapi mengesyorkan pendekatan yang melibatkan perbincangan diri yang positif dan penilaian semula cara individu melihat peristiwa. Ini boleh membantu mengimbangi kesan fizikal dan mental dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan.

Mencapai Kesejahteraan Melalui Motivasi

Menariknya, individu yang berfokus pada peranan mereka sebagai agen kawalan nasib, lebih dikenali sebagai 'bermotivasi diri', cenderung merasakan keadaan terkawal ketika tekanan muncul. Mereka tidak melihat sesuatu atau seseorang sebagai pihak yang harus disalahkan, tetapi sebagai cabaran yang perlu diatasi dengan penyelesaian yang konstruktif. Sikap positif ini membantu mereka mencapai matlamat dan meraih kepuasan peribadi.

Ahli terapi berusaha untuk mengajarkan individu cara meniru reaksi positif ini terhadap tekanan, dan menggunakan motivasi sebagai sumber daya untuk memperkuatkan diri. Keterampilan mengelola tekanan dan menggunakannya untuk menetapkan matlamat, menyelesaikan masalah, atau mencapai kejayaan dapat memberi dorongan kepada kesejahteraan mental dan fizikal yang lebih baik.

Soalan Lazim

Apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, dan apa perbezaan di antara keduanya dalam konteks reaksi terhadap tekanan?

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, di mana tindakan dilakukan kerana keseronokan dan kepuasan dalaman. Motivasi ekstrinsik pula adalah pendorong yang datang daripada luar, seperti ganjaran atau pengiktirafan. Perbezaannya, motivasi intrinsik lebih cenderung membawa kesihatan emosi yang lebih baik dalam menghadapi tekanan.

Bagaimana motivasi dapat mempengaruhi kesihatan mental dan fizikal seseorang?

Motivasi memainkan peranan besar dalam mempengaruhi kesihatan mental dan fizikal. Individu yang mempunyai motivasi yang kukuh cenderung lebih berdaya tahan terhadap tekanan. Motivasi intrinsik khususnya boleh membantu mengurangkan risiko gangguan emosi dan fizikal yang berkaitan dengan tekanan.

Apa yang boleh dilakukan individu untuk merespon tekanan dengan cara yang positif dan membina daya tahan terhadap kesan negatif?

Individu boleh merespon tekanan secara positif dengan menilai semula situasi dan mencari peluang dalam cabaran tersebut. Penggunaan strategi pengendalian emosi, seperti mindfulness atau senaman, juga membantu meningkatkan daya tahan terhadap kesan negatif.

Mengapa memiliki sikap yang berpusat pada pengawalan diri penting dalam menghadapi tekanan?

Sikap berpusat pada pengawalan diri penting kerana ia membolehkan individu merasakan lebih banyak kawalan dalam menghadapi tekanan. Ini membantu mengelakkan rasa malapetaka dan memberikan ruang untuk penyelesaian yang konstruktif.

Bagaimana ahli terapi dapat membantu individu menggunakan motivasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik?

Ahli terapi boleh membantu individu dengan mengajar mereka strategi pengurusan tekanan, penetapan matlamat yang realistik, dan membina motivasi intrinsik. Mereka membantu menghubungkan tujuan peribadi dengan tindakan yang positif dan membantu individu membina sumber daya dalaman untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Kesimpulan

Motivasi adalah daya penggerak yang mendorong tindakan manusia dan memainkan peranan penting dalam menghadapi tekanan. Berfokus pada motivasi intrinsik, sikap positif, dan pengelolaan tekanan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan mental dan fizikal yang lebih baik. Dengan memahami hubungan antara motivasi dan reaksi terhadap tekanan, individu dapat membangun strategi yang efektif untuk menghadapi cabaran hidup dengan keyakinan dan daya tahan.

Catat Ulasan for " Motivasi dan Cara Mengatasi Tekanan: Membina Keseimbangan Kesejahteraan"