Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Definisi Kemahiran Kepimpinan

Definisi Kemahiran Kepimpinan

Kebolehan kepimpinan boleh memberi manfaat dalam semua aspek profesion anda, daripada permohonan pekerjaan hingga pertumbuhan kerjaya. 

Salah satu daripada pelbagai bakat lembut yang dikagumi majikan ialah kepimpinan, yang sering menggabungkan banyak kualiti personaliti unik dan kebolehan komunikasi yang boleh dipelajari dan dikembangkan oleh sesiapa sahaja melalui masa.

{getToc} $title={Table of Contents}

Apabila mula menulis resume, ia boleh menjadi sangat berfaedah untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan kemahiran kepimpinan dan melihat contoh yang sesuai. Adalah lebih baik untuk menyerlahkan kebolehan kepimpinan anda pada resume anda jika jawatan yang anda cari memerlukan anda untuk bertindak secara bebas dan menjadi ketua pasukan, sama ada dalam kalangan rakan sekerja atau sebagai pengurus.

Apakah Kemahiran Kepimpinan?

Kebolehan kepimpinan ialah kebolehan yang diterapkan apabila memotivasikan orang lain untuk berusaha ke arah objektif bersama.

Mampu memberi inspirasi kepada orang lain untuk melaksanakan banyak tugas, kerap menepati masa, merupakan komponen kemahiran kepimpinan yang diperlukan, tidak kira sama ada anda mengurus pasukan atau menyelia projek.

Kepimpinan adalah gabungan pelbagai kemahiran yang bekerja bersama, bukan hanya satu kemahiran. 

Beberapa contoh kemahiran yang menjadikan pemimpin yang kuat termasuk:

 •     Kesabaran
 •     Empati
 •     Mendengar aktif
 •     Kebolehpercayaan
 •     Kekukuhan
 •     Kreativiti
 •     positif
 •     Maklum balas yang berkesan
 •     Komunikasi tepat pada masanya
 •     Bina pasukan
 •     Fleksibiliti
 •     Mengambil risiko
 •     Keupayaan untuk mengajar dan membimbing

Apakah yang Menjadikan Seorang Pemimpin yang Baik?

Pasukan kepimpinan yang berjaya adalah penting kepada setiap firma. Mereka boleh membantu dalam mewujudkan pasukan yang berkesan dalam syarikat dan menjamin kejayaan menyiapkan projek, inisiatif atau tugas lain yang berkaitan dengan kerja. 

Sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin yang baik dengan mempelajari cara mengembangkan dan menggilap kebolehan kepimpinan mereka. Pemimpin yang baik mempunyai kemahiran interpersonal dan komunikasi yang hebat.

Majoriti orang telah menyaksikan kedua-dua kepimpinan yang baik dan buruk di tempat kerja. Pemimpin yang berkesan memupuk persekitaran yang baik, meningkatkan penglibatan pekerja dan membantu dalam memecahkan halangan untuk pasukan mereka. Selain itu, kepimpinan yang berjangkit dan berkesan menggalakkan orang bawahan untuk mempamerkan kualiti ini dalam kerja mereka.

Kemahiran Kepimpinan 6 Teratas

Kualiti kepimpinan merangkumi hampir semua bakat insaniah yang diingini.

Dengan memberi perhatian kepada pendapat dan kebimbangan pasukan, contohnya, mendengar aktif membantu pemimpin dalam menyelesaikan inisiatif.

Sebagai contoh, empati membolehkan pemimpin memahami perasaan ahli pasukan mereka mengenai beban kerja, persekitaran kerja dan interaksi interpersonal mereka.

Senarai kebolehan kepimpinan penting berikut boleh membantu sesiapa sahaja yang mencari kerja atau ingin meningkatkan kerjaya mereka: 

1. Keyakinan Diri

Pemimpin yang boleh bertindak pantas dengan pengetahuan yang ada adalah lebih berkesan. Membuat keputusan yang baik memerlukan latihan dan pengalaman. Anda akan dapat membuat keputusan dengan lebih cepat apabila anda mendapat lebih khusus industri, walaupun anda tidak mempunyai semua pengetahuan yang anda perlukan. 

Bersikap tegas dianggap sebagai ciri kepimpinan yang penting kerana ia boleh mempercepatkan tugas dan meningkatkan produktiviti.

Penyelidikan, analisis, penyelesaian masalah dan penetapan matlamat adalah perlu untuk ketegasan yang berkesan, selalunya dengan pemulihan yang singkat. Keupayaan untuk menarik daripada pengalaman terdahulu dengan aktiviti yang serupa, menilai perkara yang berfungsi dengan baik, membuat keputusan, dan berasa yakin dalam menerima tanggungjawab untuk hasilnya adalah penting bagi pembuat keputusan. 

Menjadi pemimpin yang tegas memerlukan beberapa kecekapan utama, termasuk:

 • Inisiatif 
 • Penyelesaian
 • Penilaian 
 • Penyelidikan mewujudkan piawaian

2. Integriti 

Integriti sering dilihat sebagai kebenaran atau kejujuran tetapi dalam banyak kes, ia juga bermakna mempunyai dan berdiri di atas satu set nilai yang kukuh. Integriti di tempat kerja selalunya bermakna dapat membuat pilihan beretika dan membantu syarikat mengekalkan imej positif. Semua perniagaan berusaha untuk mengambil pekerja yang mempunyai semangat integriti yang kuat.

Mempunyai integriti sebagai pemimpin, bukan sahaja menggalakkan amalan dan keputusan yang paling jujur ??dan adil tetapi juga, menghantar contoh yang kukuh dan positif kepada pasukan anda. 

Pemimpin yang berintegriti juga menunjukkan kemahiran berikut:

 •     Diplomatik
 •     Etika
 •     Kerahsiaan
 •     Profesionalisme
 •     Kebolehpercayaan
 •     Jujur

3. Mewujudkan Perhubungan (atau membina pasukan)

Membina dan mengekalkan pasukan kerjasama yang berkesan bagi orang yang berusaha ke arah objektif bersama adalah kemahiran kepimpinan. Kualiti kepimpinan lain seperti komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik diperlukan untuk pembinaan pasukan. 

Kerana ia meningkatkan keberkesanan cara tugas, tanggungjawab dan matlamat disampaikan, pembinaan perhubungan mungkin salah satu bakat paling penting untuk jawatan kepimpinan. Anda akan mendapat manfaat daripada dapat menilai kekuatan, menetapkan tanggungjawab, dan mencapai objektif anda dengan lebih lancar setelah anda memahami satu sama lain.

Pemimpin yang berjaya yang mahir membina perhubungan juga akan mempunyai kemahiran berikut:

 •     Kolaborasi
 •     Pengurusan
 •     Interpersonal (antara peribadi)
 •     Sosial
 •     Komunikasi
 •     Mendengar aktif
 •     Kerja Berpasukan

4. Menyelesaikan masalah

Pemimpin yang berkesan mahir dalam menyelesaikan isu yang berlaku di tempat kerja. Sentiasa tenang dan menghasilkan jawapan langkah demi langkah selalunya diperlukan untuk penyelesaian masalah yang berkesan. 

Membuat pertimbangan pantas, menyelesaikan kesesakan dengan pasukan mereka dan pasukan luar, dan memastikan projek selesai mengikut jadual dan mengikut spesifikasi semuanya boleh dipermudahkan oleh kebolehan menyelesaikan masalah.

Pemimpin yang berkesan Penyelesaian Masalah juga mempunyai kemahiran berikut:

 •     Pemikiran kritis
 •     Kemahiran analisis
 •     Penyelidikan
 •     Ketegasan

5. Orang yang Boleh Dipercaya

Orang yang boleh dipercayai boleh bergantung kepada anda jika anda seorang pemimpin yang boleh dipercayai. Orang yang boleh dipercayai menegakkan kata-kata mereka dan mematuhi rancangan. 

Pemimpin yang boleh dipercayai menjalin ikatan yang kukuh di kalangan ahli pasukan untuk membangunkan pasukan yang kuat yang boleh menangani sebarang cabaran yang mungkin datang. 

Menjadi profesional yang boleh dipercayai memerlukan memenuhi tarikh akhir, bersikap jujur, melaksanakan komitmen, berkomunikasi lebih awal apabila anda tidak dapat memenuhi janji atau matlamat, dan mempunyai pelan sandaran.

Pemimpin yang boleh dipercayai juga mempunyai kemahiran berikut:

    Penetapan matlamat yang realistik

 •     Integriti
 •     Ketepatan Masa
 •     Inisiatif
 •     Berorientasikan perincian
 •     Setia
 •     Kejujuran

6. Keupayaan untuk membimbing dan memberi arahan

Keupayaan untuk mentor dan melatih adalah salah satu kebolehan yang membezakan kepimpinan daripada banyak keupayaan lain. Organisasi skala apabila rakan sekerja atau laporan langsung diajar dengan berkesan cara memajukan kerjaya mereka. 

Kebolehan ini sering meminta pemimpin untuk kurang memberi tumpuan kepada diri mereka sendiri dan lebih kepada cara untuk menjadikan pasukan mereka berjaya secara keseluruhan.

Untuk berjaya sebagai pemimpin yang boleh mengajar dan membimbing pasukan, anda boleh mengasah kemahiran berkaitan berikut:

 •     Motivasi
 •     Kejelasan
 •     Dapat mengenali dan menghargai
 •     Memahami perbezaan pekerja
 •     Menghakimi
 •     Bantuan
 •     Peneguhan positif

Catat Ulasan for " Definisi Kemahiran Kepimpinan"