Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perancangan Kerjaya - Definisi, Maksud, Komponen, Langkah dan Fasa

Perancangan Kerjaya - Definisi, Maksud, Komponen, Langkah dan Fasa

Definisi Perancangan Kerjaya

Perancangan kerjaya ialah strategi kerjaya jangka panjang yang digunakan oleh individu untuk menentukan matlamat kerjaya dan memilih laluan kerjaya untuk mencapai matlamat tersebut.

Kerjaya jangka panjang dan juga perancangan kerjaya jangka pendek menggabungkan pilihan kerjaya yang berbeza dan aktiviti yang boleh menyalurkan peningkatan diri dan prosedur untuk memenuhi matlamat kerjaya yang berkaitan.

Apakah perancangan Kerjaya?

Perancangan kerjaya ialah strategi yang digunakan oleh individu untuk menetapkan matlamat kerjaya dan mereka bentuk laluan kerjaya untuk mencapai matlamat kerjaya tersebut.

Perancangan kerjaya jangka pendek dan panjang adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam kehidupan profesional dan peribadi seseorang individu. Cara untuk berjaya dalam hidup bermula daripada perancangan kerjaya yang berkesan mengikut pilihan kerjaya yang dipilih.

Terdapat pelbagai peringkat yang terlibat dalam proses yang memerlukan untuk disempurnakan dengan teliti.

Pelaksanaan rancangan ini dengan sempurna akan menentukan skala kejayaan yang dicapai oleh seseorang individu dalam hidupnya.

Komponen Perancangan & Pembangunan Kerjaya

1. Analisis Kendiri

Peringkat awal adalah melakukan analisis kendiri terhadap set kemahiran.

Ini akan menentukan jenis pilihan kerjaya yang sesuai untuk diceburi pada masa hadapan. Keutamaan peribadi, kekuatan, pengetahuan, dan kebolehan diperlukan untuk diuji.

2. Analisis peluang

Selepas memutuskan kerjaya yang ingin diikuti oleh seseorang individu.

Seterusnya ialah menganalisis peluang yang ada dalam pasaran pekerjaan.

3. Penetapan matlamat

Bahagian paling penting dalam perancangan kerjaya jangka pendek atau panjang ialah penetapan matlamat. Ia membantu dalam pencarian pekerjaan serta peluang kerjaya.

Matlamat pertama dan terpenting mestilah realistik. Kedua-dua matlamat jangka panjang dan jangka pendek perlu disimpan.

4. Penjanaan strategi dan menggunakan pelan tindakan

Selepas menetapkan matlamat yang ingin dicapai oleh individu. Dia perlu memutuskan jalan yang akan membawanya untuk melaksanakan rancangan itu dengan jayanya.

Ini juga melibatkan pemerolehan sumber dan kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi matlamat yang ditetapkan.

6 Langkah Perancangan Kerjaya

Perancangan Kerjaya - Definisi, Maksud, Komponen, Langkah dan Fasa

1. Penerokaan diri dan penilaian

Adalah penting untuk memahami keutamaan peribadi, kekuatan, pengetahuan, dan kebolehan. Selepas penilaian lengkap faktor-faktor ini meneruskan ke langkah seterusnya.

2. Penyelidikan tentang kerjaya

Selepas membuat keputusan tentang kebolehan dan kualiti. Cari tentang laluan kerjaya yang sesuai mengikut set kemahiran.

3. Penerokaan dan eksperimen

Kemudian, terokai bidang pekerjaan, kumpul maklumat daripada orang yang bekerja dalam profesion itu. Tanya soalan dan teruskan percubaan sehingga laluan kerjaya yang betul datang.

4. Pemilihan kerjaya dan membuat keputusan

Selepas penentuan kerjaya, adalah penting untuk membuat keputusan yang berkesan.

5. Tamatkan perancangan dan tindakan

Buat rancangan akhir dan susuli dengan pelan tindakan yang berkesan. Pelan tindakan ini akan mendorong individu ke tahap yang lebih tinggi.

6. Pencarian pekerjaan dan penerimaan

Pasaran perlu dikaji secara menyeluruh untuk ketersediaan pekerjaan dalam laluan kerjaya pilihan. Penerimaan mental pekerjaan itu adalah sebahagian daripada proses.

5 Fasa dalam Perancangan Kerjaya Jangka Panjang

Terdapat lima fasa dalam kerjaya pekerja iaitu seperti berikut:

1. Fasa Penerokaan

Dalam peringkat ini, pekerja membina jangkaan daripada kerjayanya. Terdapat keperluan untuk memahami bakat, minat, kemahiran, personaliti, kekuatan, dan kelemahan.

Mungkin terdapat beberapa jangkaan yang tidak realistik dibuat, tetapi semuanya adalah sebahagian daripada proses. Jangkaan yang tidak realistik ini boleh ditanggung daripada pandangan yang bercita-cita tinggi terhadap kerjaya seseorang individu.

2. Fasa penubuhan

Pekerjaan pertama pekerja dalam kerjayanya akan berlaku di peringkat penubuhan. Pekerja itu akan diterima oleh rakan sebayanya dan mula belajar tentang pekerjaan itu. Ini adalah peringkat di mana seseorang individu merasai kejayaan atau kegagalan pertamanya dalam kerjaya mudanya.

Ini berlaku semasa umur dua puluh lima dan empat puluh empat bagi kebanyakan individu. Dalam hal ini, aliran kerjaya telah dimuktamadkan, dan kebanyakan masa tidak boleh berpatah balik. Peringkat ini akan menghasilkan produktiviti pekerja yang tinggi dan pertumbuhan kerjaya yang pesat, kerana motivasi adalah tinggi untuk mencapai tahap baharu.

Terdapat kehausan untuk inovasi dan kreativiti dengan menyelesaikan tugasan kerja baharu secekap mungkin.

3. Fasa pertengahan kerjaya

Prestasi individu boleh terus meningkat, atau ia akan mula merosot.

Terdapat juga kes di mana seseorang individu mencapai tahap tertentu dan kemudian terjebak dalam tahap itu. Ini sangat biasa pada individu, tetapi pekerja mempunyai pengalaman kerja yang hebat pada ketika ini.

Ini adalah bonus kepada kedua-dua pekerja dan organisasi.

4. Fasa Kerjaya Lewat

Peranan kepimpinan dalam sesebuah organisasi adalah agenda utama.

Peranan kepimpinan ini boleh menjadi seorang CEO atau pekerjaan bergaji tinggi yang mempunyai kuasa dan kuasa tertinggi dalam sesebuah organisasi.

5. Fasa Penurunan

Ini adalah peringkat di mana pekerja menuju ke arah persaraan. Kemahuan dan keinginan individu itu dipenuhi, dan dia mula merancang persaraannya.

Pekerja itu mendapat anugerah atas semua usaha dan dedikasinya sepanjang tahun.

Contoh Perancangan Kerjaya

1. Matlamat Permulaan

Kerjaya- Kedudukan kawasan tempatan, gaji yang baik, dan tekanan rendah Minat-

Teknologi, Membaca, Seni, dan

Tarian- Pengaturcaraan Komputer, bahasa, matematik dan

Personaliti seni- Sensitif, yakin, fleksibel, pemikir, danberfikiran

Reka bentuk web, pembangunan web, artis komersial

Rancangan jangka pendek- Memilih program seni halus universiti, latihan dalam sains komputer

Rancangan jangka panjang- Kerjaya dalam reka bentuk/pembangunan web, seni halus, atau kerja kreatif dalam pembangunan produk atau pengiklanan

2. Matlamat Perubahan

Kerjaya- Pampasan yang lebih tinggi, peralihan berisiko rendah, kepuasan kerja, dan keseimbangan kerja-kehidupan

Kekuatan- Teknologi, Analisis, Keperibadian, Cemerlang, Berdaya tahan, Bebas dan pengurusan mikro-

Peluang Jabatan jualan mencari individu yakin yang boleh menggunakan teknologi untuk menutup tawaran

Ancaman- Pakej pampasan dalam jualan adalah tinggi hanya apabila perjanjian menukar 

Pelan Jangka Pendek- Mendapatkan mengenali orang dalam pasukan jualan dan mempelajari segala yang penting tentang jualan

Pelan Jangka Panjang- Peralihan kepada pasukan jualan untuk menambah baik pampasan

Kesimpulan

Perancangan kerjaya adalah penting untuk bergerak ke hadapan pada laluan kerjaya yang betul untuk pilihan kerjaya yang dipilih untuk memastikan kerjaya, profesional serta pertumbuhan peribadi.

Sekarang pada nota penutup, kami berharap siaran itu akan membimbing anda untuk membuat rancangan untuk laluan kerjaya yang anda mungkin mahu bergerak ke hadapan.

Sejauh manakah anda menganggap perancangan kerjaya dalam mencapai matlamat kerjaya?

Catat Ulasan for " Perancangan Kerjaya - Definisi, Maksud, Komponen, Langkah dan Fasa "