Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pentingnya Kemahiran Untuk Membina Pasukan yang Kuat

Pentingnya Kemahiran Untuk Membina Pasukan yang Kuat

Kerja berpasukan yang berkesan telah menjadi prasyarat kejayaan bagi kebanyakan organisasi hari ini. Memandangkan dunia perniagaan semakin kompetitif, syarikat mengambil semua langkah yang mungkin untuk memastikan mereka kekal berdaya saing dalam industri. 

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kerja berpasukan adalah salah satu strategi yang organisasi laksanakan hari ini berkaitan untuk bertahan dalam keadaan pasaran yang teruk.

Nah, walaupun kerja berpasukan telah menjadi elemen penting kejayaan bagi kebanyakan organisasi, pembinaan pasukan, sebaliknya, tidak terbukti sebagai tugas yang mudah. Kebanyakan pengurus mengelirukan membina dan mencipta untuk membawa maksud yang sama. Nah, membina pasukan jauh berbeza daripada mencipta satu. 

Membina pasukan memerlukan ahli dipilih dan disatukan berdasarkan merit. Dalam hal ini, kemahiran membina pasukan yang berkesan merupakan keperluan yang tidak boleh diabaikan oleh majikan semasa menubuhkan pasukan kerja. 

Jika anda ingin membina pasukan bernilai tinggi yang berdedikasi dan komited, maka anda perlu memberi perhatian kepada elemen-elemen berikut.

Elemen untuk Kemahiran membina pasukan :

1. Kemahiran komunikasi 

Komunikasi yang baik adalah asas kepada pasukan kerja yang berkesan. Tanpa komunikasi yang betul tidak ada pasukan. Semasa anda berusaha untuk membina pasukan yang bernilai tinggi, oleh itu, anda mesti memastikan bahawa terdapat komunikasi yang baik dalam pasukan. 

Ini sangat penting kerana ia membantu memudahkan untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan keperluan projek, memberi dan menerima maklum balas dan juga membantu ahli membina kepercayaan, keyakinan dan kesabaran antara satu sama lain.

Selain itu, kemahiran komunikasi yang sangat baik yang merangkumi kemahiran mendengar aktif membantu semasa proses penyelesaian konflik serta menyumbang kepada menangani kebimbangan, menangani keperluan kebajikan dan juga untuk membincangkan pelbagai idea ahli pasukan.

2. Kemahiran kepimpinan

Ketua pasukan memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesebuah pasukan. Tingkah laku, sikap dan prestasi ketua menetapkan nada untuk seluruh pasukan.

Mengingati bahawa matlamat akhir adalah untuk membina pasukan yang menjurus kepada produktiviti maksimum dan pertumbuhan positif, ketua pasukan mesti bersedia untuk memimpin sebagaimana yang sepatutnya. 

Dia tidak boleh menyembunyikan kelemahan mereka kerana ini diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan dan mereka mesti takut mengambil risiko kerana seluruh pasukan bergantung pada ketua untuk keberanian untuk mengikutinya. 

Paling penting, ketua pasukan mestilah seorang komunikator yang baik kerana, pada dasarnya, semua ini akan mencerminkan tingkah laku keseluruhan pasukan.

Perkara yang penting adalah untuk mengambil perhatian bahawa kemahiran kepimpinan yang baik merangkumi kemahiran penyelesaian konflik yang sangat baik. Perlu ada konflik yang sihat di mana kerja berpasukan terlibat, tetapi walaupun begitu, ketua pasukan perlu mengamalkan toleransi dan menunjukkan rasa hormat walaupun ketika berhadapan dengan konflik dalam pasukan.

Ketua pasukan juga mesti fokus untuk mencapai objektif dan matlamat pasukan. Jika seluruh pasukan merasakan seolah-olah ketua mereka lebih menumpukan perhatian kepada isu yang kurang penting maka mereka juga akan mengikutinya dan meninggalkan tujuan mereka sendiri.

Oleh itu semasa anda berusaha untuk membina pasukan bernilai tinggi, pastikan anda mengambil kira kepercayaan, pengambilan risiko, keyakinan, toleransi dan komunikasi yang baik kerana ini adalah kemahiran membina pasukan kritikal yang akan membantu kedua-dua pasukan dan organisasi mencapai mereka. baris akhir.

3. Kemahiran kolaboratif 

Kolaborasi adalah prasyarat kepada kerja berpasukan yang berkesan. Apabila lebih daripada seorang mengendalikan sesuatu tugas, ia lebih baik daripada apabila dilakukan oleh seorang individu; ini kerana usaha bersama dilakukan dalam kerja, idea bertukar, dan yang terbaik diambil dan dimasukkan ke dalam tugas yang diberikan. 

Hasilnya ialah projek itu akan siap dalam tempoh yang ditetapkan dan ia akan dicapai dengan lebih cekap. Seperti kata pepatah, 'dua lebih baik daripada satu,' oleh itu kerjasama berkaitan pembinaan pasukan adalah sangat penting.

4. Kemahiran inovatif

Pasukan kreatif akan menghasilkan idea baharu dan lebih baik serta strategi yang boleh membantu sesebuah organisasi kekal kukuh dalam perubahan zaman ekonomi. Oleh itu, mana-mana pasukan yang cekap dan berjaya harus dapat menghasilkan idea baharu, mengujinya dan mencari petunjuk dan sumber yang betul yang akan membantu membawa idea dan strategi kepada pelaksanaan sepenuhnya.

Dengan kepantasan masa dan keadaan berubah, sebagai sebuah organisasi, anda perlu mempunyai pasukan kerja yang cemerlang dan inovatif untuk membantu anda melindungi masa depan anda.

5. Kemahiran menyelesaikan konflik 

Konflik pasti akan timbul apabila lebih daripada seorang bekerja pada perkara yang sama. Namun begitu, ahli pasukan mesti berupaya menangani konflik ini secara harmoni supaya mereka tidak menimbulkan perpecahan sesama mereka. 

Juga, supaya konflik tidak meningkat kepada masalah yang tidak dapat diselesaikan yang mungkin menjejaskan produktiviti pasukan dan seterusnya kepada organisasi.

Kemahiran penyelesaian konflik yang sangat baik adalah penting untuk mana-mana pasukan kerja. Oleh itu sebagai ketua pasukan, pastikan anda membawa bersama satu pasukan yang boleh bekerja secara saling bergantung dan membantu meningkatkan kemahiran interpersonal yang lain. Sepanjang garis yang sama, bina pasukan yang boleh menyelesaikan masalah dan perbezaan secara baik.

6. Hormat dan penghargaan

Semua orang suka dihargai, dan semua orang mengakui hormat. Apabila usaha individu diiktiraf dan dihargai, maka kejayaan menjadi keutamaan. 

Selain itu, semua ahli pasukan tanpa mengira pangkat perlu dilayan dengan sama rata dan hormat; ini akan membuatkan setiap seorang daripada mereka berasa dihargai dan dengan itu akan berusaha sedaya upaya ke arah matlamat dan visi organisasi.

Ia juga amat penting apabila pasukan meraikan kejayaan terutamanya selepas sesuatu projek atau matlamat telah dicapai dengan jayanya. Anda harus sentiasa memberi ganjaran walaupun pencapaian yang paling kecil walaupun ia adalah makan tengah hari yang disediakan untuk satu hari sahaja. Pengiktirafan dan input yang positif membantu meningkatkan semangat dan motivasi pasukan.

Jadi dengan kata lain, rasa hormat dan penghargaan mempunyai tempat yang penting dalam senarai kemahiran membina pasukan kami. 

Mengiktiraf usaha individu dan melayan seluruh pasukan dengan rasa hormat yang sama kerana seperti yang dinyatakan sebelum ini, ini yang akan membantu membina unit padu yang berkembang dalam kerjasama dan kerjasama. 

Catat Ulasan for " Pentingnya Kemahiran Untuk Membina Pasukan yang Kuat"